Ērts tiešsaites/online kalkulators, kas automātiski saglabā aprēķinu rezultātus saraksta veidā. Eiropas Centrālās bankas oficiālais valūtas kurss. Informācija tiek atjaunota reizi dienā. Noklikšķini uz izvēlētās valūtas, lai iekopētu tās kursu ievadlaukā tālākiem aprēķiniem. Pogas PVN+ un PVN- strādā kā PVN kalkulators. Poga 00 noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata.


Labots: 02.07.2016 © calc.lv